De tarieven voor het lidgeld voor seizoen 2023-2024 zijn:

Basketschool (1 training p/w) € 205
Start to basket (1 training p/w) € 205
u8 € 305
u10 € 325
u12 € 355
u14 € 375
u16 € 375
u18 € 375
u21 € 375
Senioren (1 training p/w) € 300
Senioren (2 trainingen p/w) € 375


Het betaalde lidgeld wordt gebruikt om volgende kosten te dekken:

Vaste kosten (47%): gas, water, elektriciteit, afvalcontainer, poetshulp, aankoop sportmateriaal, zaalhuur en onderhoud, licentie Twizzit, bijdrages jeugdfonds, onderhoudsproducten en diverse onkosten

Coaches (29%): coaches worden vergoed naargelang hun diploma en het aantal prestaties

Refs (12%): betalingen aan scheidsrechters en clubrefs

Bondskost leden (7%): inschrijving competitie en verzekering spelers

Coördinatie (4%): jeugdcoördinatie en sportief management

Bondskost administratieve leden (1%): verzekering aangesloten administratieve leden


We voorzien aangepaste tarieven voor wie later op het seizoen instapt. 
Mail voor meer info hierover naar lidgeld@gentoosteagles.be